Punjabi Movie Bazz Dialogues | Babbu Mann

Punjabi Movie Bazz Dialogues | Babbu Mann

Hazaar ton lakh, lakh to crore kmaun di aadmi di lalsa kade mukdi nai, ajj ton is lalsa nu lgaam lgao

ਹਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੱਖ , ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਦੇ ਮੁਕਦੀ ਨੀ , ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਓ | Punjabi movie dialogues