Religious Hindi Dialogues | Singh is Bliing | Akshay Kumar

Religious Hindi Dialogues | Singh is Bliing | Akshay Kumar

“Koi bole Ram-Ram, koi khudaye, koi sevegosaiya, koi alaye … rab ko manne ke tarike aur jagah alag alag ho sakte hai … par rab ka ghar ek hi hota hai”