Sadhu kokila comedy dialogue in first rank raju

Movie: first rank raju

Actors : Sadhu kokila,Apoorva Gowda

Dialogue in English Script: Apoorva Gowda-hello,naan kemmidre savir jana bandh bilthare gotha.

Sadhu kokila-aye ayaiyo,ashtondu bad smell ah nim mouth piece u