Salim Kumar and Dileep thamasha in Kunjikoonan

Salim Kumar and Dileep thamasha

This is a thamasha film scene from Kunjikoonan.Salim Kumar and Dileep were on this  thamasha  scene in Kunjikoonan