Scene from Idhu enna mayam

Movie: Idhu enna Maayam
Actors: Keerthi Suresh, Vikram Prabhu

Dialogue: Puyal vandha malai vandhu dhana aganum