Sharan dialogue in the movie Bullet Basya

Movie: Bullet Basya

Actors : Sharan,tabala naani

Dialogue in English Script: thabala nani-nenu naam school –ye

Sharan – nev mundin benchu naan hindin benchu

Tabala naani-yavathu kanle illa

Sharan-nev thirug nodle illa