Sreenivasan malayalam comedy scene in Chandralekha

Sreenivasan malayalam comedy scene

It is a Sreenivasan malayalam comedy scene in Chandralekha.Sreenivasan his moking Mohanlal in Chandralekha