Sreenivasan and salim kumar comedy scene in Katha parayumbol

Sreenivasan and salim kumar comedy scene

It’s a Sreenivasan and salim kumar super comedy scene in Katha parayumbol.It’s one of the super comedy scene in Katha parayumbol.