Thenmavin Kombathu – enikkoru kaaryam veenom

shobhana in priyadarshan movie thenmavin kombath