Do Waqt Ki Roti Kamata Hoon | Anil Kapoor in Shootout At Wadala

Do Waqt Ki Roti Kamata Hoon | Anil Kapoor in Shootout At Wadala

“Do waqt ki roti kamata hoon, panch waqt ki namaaz padhta hoon … isse zyada meri zaroorat nahi, aur mujhe khareedne ki teri aukaad nahi” | Hindi movie dialogues