Love Quotes From Movies in Marathi Language

Love Quotes From Movies in Marathi Language

आपला हात धरून चालणारं कोणीतरी हवं असत आपल्याला … जो आपल्याबरोबर त्याची स्वप्न शेअर करेल ! | Premachi Goshte Dialogues