Marathi Love Dialogues From Movie | Premachi Goshta

Marathi Love Dialogues From Movie | Premachi Goshta

“माझी बुद्धी न सारखी माझ्या मनाशी भांडत असते, सतत .. पण मी आता ठरवलंय फक्त माझ्या मनाचं ऐकायचं..” | Marathi movie dialogues