Sudeep Dialogues From The Kannada Movie Bachchan

"Khushiyaag Iddaga Devru Mai Marthu Yenthenthorno Srushti Madbidthane. Kopa Bandaga Mathra Nannanthonna Srushti Maadthane" | Kannada Movie Dialogues | Kicha Sudeep Dialogues

“Khushiyaag Iddaga Devru Mai Marthu Yenthenthorno Srushti Madbidthane. Kopa Bandaga Mathra Nannanthonna Srushti Maadthane” | Kannada Movie Dialogues | Kicha Sudeep Dialogues